Planning

April 2018 zijn we gestart met de de opknapbeurt van Vogelweide. Onderstaand de planning van september 2019 (onder voorbehoud).

Meerkoet

Fuut

 

 

Rietgors

 

 

Wat vooraf ging

Oktober 2016 was de eerste bewonersavond waarbij bewoners in konden brengen wat goed was aan de buurt en wat beter zou kunnen. Deze input is vervolgens meegenomen voor een eerste schetsontwerp. Naast de input van bewoners hebben we voor dit schetsontwerp de uitgangspuntennotitie (PDF, 3.1 MB) meegenomen en resultaten van diverse onderzoeken. Dit schetsontwerp is vervolgens gepresenteerd aan bewoners en naar aanleiding daarvan aangepast tot een voorlopig ontwerp. Ook dit ontwerp is besproken met bewoners en zo zijn we gekomen tot een definitief ontwerp, waarin zo veel mogelijk wensen en ideeën van bewoners zijn meegenomen. Dit ontwerp is ook vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarna kon de uitvoering beginnen!