Planning

In april 2018 zijn we gestart met de de opknapbeurt van Vogelweide. Onderstaand de planning voor het jaar 2020. De planning is altijd onder voorbehoud, omdat er helaas altijd (weers)omstandigheden kunnen zijn die van invloed zijn op de voortgang van de werkzaamheden.

 

Wat vooraf ging

In oktober 2016 was de eerste bewonersavond waarbij we met bewoners in gesprek gingen over hun buurt. Wat vonden zij goed aan hun buurt en wat zou beter kunnen? Deze input is vervolgens meegenomen voor een eerste schetsontwerp. Naast de input van bewoners hebben we voor het schetsontwerp de uitgangspuntennotitie (PDF, 3.1 MB) meegenomen en resultaten van diverse onderzoeken. Dit schetsontwerp is vervolgens gepresenteerd aan bewoners en naar aanleiding van de reacties aangepast tot een voorlopig ontwerp. Ook dit ontwerp is besproken met bewoners. Zo zijn we gekomen tot een definitief ontwerp, waarin zo veel mogelijk wensen en ideeën van bewoners zijn meegenomen. Het definitieve ontwerp is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarna kon de uitvoering beginnen! 

 

Cookie settings