Voorlopig ontwerp Vogelweide en bewonersavond van 16 oktober 2017

October 18, 2017 1660 keer bekeken 5 comments

We kijken terug naar een geslaagde derde bewonersavond! Veel bewoners hebben het ontwerp gezien en zijn met elkaar en de aanwezige ambtenaren hierover in gesprek gegaan in de school De Noorderbreedte. De reacties op het ontwerp waren over het algemeen positief.

Hoe verder?

Alle binnengekomen reacties worden verzameld, beoordeeld en samengevat in een reactieverslag. Gekeken wordt of aanpassing van het ontwerp wenselijk, mogelijk en noodzakelijk is. Een en ander wordt verwerkt in het definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit reactieverslag en definitief ontwerp vast. Uiteraard kunt u het definitief ontwerp tegen die tijd op deze site verwachten.

 

Informatie bewonersavond

Op de bewonersavond waren allerlei documenten beschikbaar; bijvoorbeeld het beplantingsplan, de boomsoorten, een tekening over verkeer en parkeren, tekeningen van de speelplekken e.d. Mocht u deze informatie willen inzien, kunt u dit opvragen via vogelweide@diemen.nl.

 

Informatie over inrichten tuinen

Wilt u de informatie over het inrichten van de tuinen nog eens rustig nalezen? Dat kan op deze pagina.

Reageren

Wilt u reageren op het voorlopig ontwerp? Dit kan nog tot en met 17 november 2017 door het invullen van een reactieformulier. U kunt het voorlopig ontwerp komen bekijken in de hal van het gemeentehuis.

Het ingevulde reactieformulier kunt u tot en met 17 november 2017 inzenden. Dit kan:

  • per mail naar vogelweide@diemen.nl
  • afgeven in het gemeentehuis bij de balie
  • opsturen naar Postbus 191, 1110 AD Diemen

5  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Projectteam Vogelweide July 17, 2019

Beste allemaal, nog deze week worden er nieuwe, dikkere stenen geplaatst zodat de hoeken niet meer kapot worden gereden. De bocht is overigens niet krapper geworden. We vragen GVB om de chauffeurs aan te spreken op hun rijgedrag, hopelijk heeft dat effect!

rene July 10, 2019

niet alleen gaat die hoek er al weer aan, het is er ook onveiliger door geworden. komend uit de Tureluurweg moet je zo'n "ruime" bocht draaien, dat je er dan daarna nooit meer met 2 auto's doorheen kunt.

Anoniem July 10, 2019

Bovendien is de nieuwe straat bij Meerkoet nu zo vormgegeven dat de bus de bocht moet afsnijden zodat de stoepranden (bv. hoek Rietzangerweg en ook hoek Tureluurweg) nu al weer plat zijn gereden.

Marcel July 10, 2019

ik ben het met de vorige schrijver eens. Niet door alle chauffeurs wordt te hard gereden maar het komt wel vaak voor, Bovendien remmen zij op het laatste moment voor een bushalte waardoor er onnodig veel trillingen waarneembaar zijn, te voelen tot het vierde huis vd hoek. Lijkt mij iets voor de gemeente om dit eens aan te kaarten, GVB zelf reageerd niet...

Anoniem July 08, 2019

Wanneer worden deze plannen uitgevoerd? En kan de bus uit ons straatbeeld verdwijnen? De putten worden eruit gereden: zo hard gaan ze

Cookie settings