Ophogen eigen terrein

Tuinen

De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Om te voorkomen dat er na het ophogen van de openbare ruimte wateroverlast ontstaat in uw tuin adviseren wij u om uw tuin op te (laten) hogen. Voor het ophogen van uw tuin gebruikt u zand. Op de Rietzangerweg en een deel van de Tureluurweg is de bodemsamenstelling zwakker dan in de rest van de buurt (zie afbeelding).

In deze gebieden gebruikt de gemeente daarom lichter zand dan in de rest van de wijk. Hiermee zorgen we ervoor dat de grond langer ‘op hoogte’ blijft. Om ervoor te zorgen dat uw tuin op gelijke hoogte blijft met de openbare ruimte adviseren wij bewoners van deze straten om gebruik te maken van hetzelfde type lichte zand. Meer informatie over dit zand en de kosten kunt u bij de aannemer krijgen.

Riolering

Ook de riolering wordt opgehoogd. In de openbare ruimte gebeurt dit tot aan de erfgrens. Om ervoor te zorgen dat de afvoer van uw huisaansluiting ook goed blijft functioneren, adviseren wij u om de riolering op eigen terrein ook op te (laten) hogen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de aannemer die voor de gemeente werkt.

 

Kruipruimte

Naast de wegen en tuinen, zakken de kruipruimtes van de woningen ook. Soms zakken deze zo ver dat het zand uiteindelijk lager ligt dan de fundering van beton. Hierdoor kan het zand onder de naastgelegen bestrating wegspoelen en kan er (grond)wateroverlast ontstaan in de kruipruimte (zie tekening).

 

Om dit te voorkomen, kunt u de kruipruimte opvullen met verschillende materialen. Kijk hiervoor op:

Achterpaden

De achterpaden bij woningen zijn gedeeld eigendom van de woningeigenaren. In de koopakte van de woning staan meestal afspraken over deze achterpaden, zoals het gebruik van de paden (recht van overpad) en een gezamenlijke plicht voor onderhoud. U zult dus met elkaar moeten kijken hoe het in de koopaktes is opgenomen en wat u vervolgens met de achterpaden kunt doen. Bewoners van de naastgelegen wijk Buytenstee hebben dit een paar jaar geleden met elkaar opgepakt. Lees over hun ervaringen op de speciale website rustenwaelerpad.

 

Cookie-instellingen